POLSKA POD KRZYŻEM

W ostatnim czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański.
Na całym świecie ma miejsce masowe odejście od wiary.
To co dotychczas było jasno nazywane grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy.
A znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa.
Dlatego zapraszamy wszystkich na wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego do Klebarka Wielkiego – Sanktuarium Krzyża Świętego.

Oświadczenie Rodzica w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach edukacji seksualnej

Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze dzieci nie będą uczestniczyły w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z naszym systemem wartości, warto złożyć w szkole specjalne oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia poniżej