NOWI DORADCY

Z wielką radością informujemy, że mamy osiemnastu nowych doradców życia rodzinnego. Po zdanym egzaminie, który odbył się w czerwcu doradcy otrzymali dyplomy Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. J. Rötzera. 
Dziękujemy Pani dr Bożenie Bassa za poświęcany czas i zaangażowanie w przygotowanie naszych uczestników Małżeńskiej Akademii Rozwoju do służby narzeczonym, małżonkom w zakresie naturalnego planowania rodzinny.
Doradcy mogą udzielać porad indywidualnych i grupowych.