INAUGURACJA ROKU RODZINY

AKT ZAWIERZENIA RODZIN
ŚWIĘTEJ RODZINIE

Jezusie, Maryjo i Józefie, ku Wam, Święta Rodzino,
kierujemy dziś nasze spojrzenie z podziwem i zaufaniem;
w Was rozważamy piękno jedności w miłości prawdziwej;
Wam polecamy wszystkie nasze rodziny, aby odnowiła się w nich miłość.
Święta Rodzino z Nazaretu, pociągająca szkoło świętej Ewangelii:
naucz nas naśladować Twoje cnoty mądrą dyscypliną duchową,
daj nam jasne spojrzenie, umiejące rozpoznać dzieło Opatrzności
w codziennych realiach życia.

Święta Rodzino z Nazaretu, wierna strażniczko tajemnicy zbawienia:
uczyń nasze rodziny Wieczernikami modlitwy i domowym Kościołem,
odnów pragnienie świętości,
spraw, by odrodził się w nas szacunek dla milczenia,
wspieraj szlachetny trud pracy, wychowania, słuchania,
wzajemnego zrozumienia i przebaczenia.
Święta Rodzino z Nazaretu rozbudź w naszym społeczeństwie
świadomość świętego i nienaruszalnego charakteru rodziny,
dobra nieocenionego, którego nic nie może zastąpić.
Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju
dla dzieci i osób starszych, dla chorych i samotnych,
dla ubogich i potrzebujących pomocy.
Jezusie, Maryjo i Józefie, z ufnością Was błagamy,
Wam się z radością powierzamy. Amen.