Webinar: „To było ważne. Poronienie”.

15 października przypada Dzień Dziecka Utraconego. To data ważna dla tysięcy par, które pożegnały swoje przedwcześnie zmarłe dzieci. Temat, który przez długie lata był kulturowym tabu, zyskuje należne mu miejsce. Co sprawia, że dziś spotykamy tak wiele par dzielących się bolesnym doświadczeniem poronienia? Sprzyja temu otwarta komunikacja coraz więcej mediów ma wystarczająco odwagi i uważności na cierpienie osieroconych rodziców, aby udzielać im głosu, coraz więcej instytucji oferuje im wsparcie. Ponadto dzięki postępowi w ginekologii i perinatologii (medycynie matczyno-płodowej) nie tylko zwiększa się nasza świadomość na temat rozwoju prenatalnego dziecka, ale też kobiety o wiele wcześniej niż kiedyś dowiadują się, że są w ciąży. Na wysoki odsetek poronień ma również wpływ późna prokreacja dla 20-latek odsetek poronień wśród potwierdzonych medycznie ciąż stanowi 1015 proc., dla 40-latki będzie to ponad 50 proc. Podobnym prawidłowościom podlega płodność mężczyzn. W przypadku tych, którzy przekroczyli 40 lat, ryzyko poronienia wzrasta o 50 proc.

Śmierć dziecka, które jeszcze się nie urodziło, nie ucieleśniło dla świata, niezwykle trudno jest opowiedzieć i przeżyć. Nie jest łatwo powiadomić o odejściu małego człowieka, o którego zaistnieniu rodzice być może jeszcze nie zdążyli powiedzieć. Nie istnieje utrwalona przez pokolenia rola, w którą wchodzimy po śmierci nienarodzonego dziecka zauważa dr Kinga Wenklar, socjoterapeuta, psychoterapeuta pracujący z młodzieżą i dorosłymi. W innych sytuacjach zostajemy wdową, wdowcem lub sierotą. Rodzice zmarłego przed narodzeniem dziecka stają się nie-wiadomo-kim. Trudno dostrzec ich stratę. Trudno dostrzec ich cierpienie. Oni sami nie mają słów, którymi mogliby opowiedzieć, co przeżywają i czego potrzebują. Co więcej, muszą sobie poradzić nie tylko ze swoimi trudnymi uczuciami i zaopiekować starsze dzieci. W ich żałobę wpisany jest wysiłek zrodzenia zmarłego dziecka dla świata. Niestety, bywa, że gdy para najbardziej potrzebuje czułej obecności rodziny i przyjaciół, zapada głucha cisza dodaje.

Ten ogromny trud znajduje odbicie w kolejnych smutnych statystykach: 40 proc. kobiet doświadczonych poronieniem wykazuje objawy PTSD (zespołu traumatycznego wstrząsu pourazowego). Ponad połowa par po poronieniu przeżywa głęboki kryzys relacji, a 40 proc. par roniących pierwsze dziecko rozstaje się.

Rodzice cierpiący po stracie dziecka nie zawsze znajdują w swoim otoczeniu zrozumienie i uznanie dla ich bólu. Jeszcze będziecie mieli dziecko, macie już dwoje słyszą i rana otwiera się na nowo, bo przecież nie można jednego człowieka zastąpić drugim. Bo właśnie ten był jedyny, niepowtarzalny, ważny mówi Magdalena Guziak-Nowak, dyrektor ds. edukacji w Polskim Stowarzyszeniu Obrońców Życia Człowieka, które jest organizatorem webinaru. Poronienie wywraca do góry nogami ustalony porządek rzeczy, w którym to dzieci żegnają swoich rodziców a nie odwrotnie. Zapewne dlatego czasami nie wiemy, jak się zachować i padają słowa nieporadnego pocieszenia, które mogą zadać jeszcze większy ból. Podczas webinaru zastanowimy się, jak wspierać osieroconych rodziców zapowiada prowadząca.

Spotkanie online odbędzie się 11 października o godz. 19 i będzie się składać z dwóch części. Pierwszą będzie rozmowa na żywo z cytowaną dr Kingą Wenklar, która w swojej pracy terapeutycznej zajmuje się m.in. wspieraniem pacjentów w sytuacji szeroko rozumianej straty i żałoby (takich jak doświadczenie rozwodu, nagłej śmierci, poronienia). Ekspertka uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez Fundację Nagle Sami. W drugiej części pytania gość odpowie na pytania uczestników, które będzie można zadawać na czacie. Zapisy na webinar odbywają się przez stronę www.webinary.pro-life.pl. Tam też można już dziś wysłać swoje pytanie przez dedykowany formularz.

To było ważne. Poronienie jest kolejnym spotkaniem z cyklu EduLife. To trwający już trzy lata cykl popularno-naukowych webinarów, które odbywają się od października do czerwca w każdą drugą środę miesiąca. Wykłady i rozmowy z zaproszonymi gośćmi są cenioną przez licznych odbiorców okazją do poszukiwania odpowiedzi na najtrudniejsze pytania, m.in. o prawo do życia, rozwój dziecka w łonie matki, wolność, cele diagnostyki prenatalnej. Wszystkie nagrania dostępne są na kanale www.youtube.com/psozc.

Z okazji Dnia Dziecka Utraconego prowadzące webinar przygotowały publikację pt. Jesteś. Doświadczenie poronienia. Można ją bezpłatnie pobrać ze strony www.pro-life.pl, a także zamówić w biurze Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, które jest jej wydawcą. Publikacja jest kolejną pozycją popularno-naukowej serii Biblioteczka Pro-Life.

Wszyscy chętni uczestnicy webinaru otrzymają zaświadczenie uczestnictwa.