WSPÓLNOTA RODZIN ZASTĘPCZYCH, ADOPCYJNYCH I POMOCOWYCH

Modlitwa
Każda ostatnia środa miesiąca – Eucharystia w intencji Wspólnoty Rodzin adopcyjnych, zastępczych i pomocowych.
Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty, rozmowy duchowej…

Parafia  św. Wojciecha ul. Gałczyńskiego 28, Msza św., na którą zapraszamy rodziny adopcyjne, zastępcze, pomocowe.

Formacja
Rekolekcje, spotkania, integracja…

Pomoc
telefoniczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dotycząca rozwoju dziecka, problemów wychowawczych, interwencji kryzysowej dla rodziców z rodzin adopcyjnych, zastępczych i pomocowych.

Kontakt i więcej informacji
Magdalena Świtalska
tel. 501-123-879