Oświadczenie Rodzica w sprawie uczestnictwa dziecka w zajęciach edukacji seksualnej

Jeśli chcemy mieć pewność, że nasze dzieci nie będą uczestniczyły w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z naszym systemem wartości, warto złożyć w szkole specjalne oświadczenie. Wzór takiego oświadczenia poniżej